Ikke noe å klage over.…

Som­meren er over, det reg­n­er, lom­me­bo­ka er slunken, renta stiger og i mor­gen er det mandag. Jeg har ingent­ing å klage over.

Men jeg er av et folke­ferd som er glad i å klage. Over skat­ter, over skum­le nye ting, over ung­dom­men, over naboen, over eks’en eller i det min­ste over været. Vi er ikke lykke­lige uten å ha noen å klage over.

Men av og til får vi en påmin­nelse, et lite glimt over hvor lite vi har å klage over. Denne hel­gen har vært et sånt glimt.

Natt til fredag døde en av Majas ven­ner i en tragisk bilu­lykke i Sande. Alle vet hvor­for, men la undom­melige inn­fall av idi­oti ligge for nå. Kjeft er noe man bruk­er på ungene når de, sine inn­fall til tross, kom­mer hjem. Ikke alle gjorde det denne natten.

I kveld gråter to forel­dre seg i søvn over sin døde sønn. En søsken­flokk man­gler en bror. I mor­gen står en skolepult tom. Og ingen øns­ketenk­ing eller moral­preken kan foran­dre på det. I tiden fre­mover må Sandes ung­dom­mer tak­le en sorg de skulle vært spart for. En sorg vi ikke kan hjelpe dem med, annet enn å være tilstede.

Så fortell meg, hva har du egentlig å klage over? Fortell meg, og jeg vil lytte. Høre deg fortelle om alle livets små triv­i­aliteter, alt som går deg i mot, og alle som ikke behan­dler deg som du skulle ønske.

Men det er ikke sikkert at jeg har så mye forståelse å gi deg. For det er ikke sikkert at jeg kan forstå at du har noe å klage over.

Hver dag våkn­er jeg, og har fremde­les on kone og to barn i huset. Da vet jeg at det er nok en dag jeg ikke har noe å klage over.

Jeg over­later til FRP å klage over reg­jerin­gen, det er de jo så flinke til. Jeg over­later til naboen å klage over været, vi har jo ikke så mye å snakke om allikev­el. Jeg har ingen klager å bringe til bor­ds. Ikke i dag, og ikke i mor­gen heller.

Så gi dine barn en ekstra stor knusek­lem i kveld, og pris deg lykke­lig. Gi din ekte­felle en ekstra kyss før dere leg­ger dere. Og har du ingen av delene, tell antall fin­gre og tær før du leg­ger deg. det er sikkert samme antall som dagen før. Da har du ingent­ing å klage over.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *