Nybakt 40-åring uten tegn til midtlivskrise

Fårup Som­mer­land startet i 1975, da var under­teg­nede ennå ikke tørr bak øra. Med årene har parken vokst seg stor, pop­ulær og anerk­jent. Siden sist hadde det dukket opp nye attrak­sjon­er både i bade­landet og i det tørre elementer.

Ikke hadde jeg hørt om en badesklie med dobbelt loop før, men når jeg så kon­struk­sjo­nen, knøt det seg unek­telig i magen.

Orka­nen, som er pur ung 2‑åring fikk det også til å gå rundt, bok­stavelig talt.

En dose adren­a­lin, dan­sk venn­lighet og god mat.

Det er mange som job­ber på Fårup, men jeg har ikke sett en eneste fik­le med mobil­tele­fo­nen, glemme å smile eller ikke ønske meg en god dag. Og når en enkel lun­sj også her blir et staselig måltid er kon­klusjo­nen klar: Fårup hold­er koken som en av Nor­dens beste parker.

Skulle dog køen til god­teribu­tikken bli for lang, skal det nevnes at det er friske fruk­ter og bær å få tak i også. En dag med fart og moro er ikke ens­be­ty­dende med usunne mat­van­er, selv om et svært sukker­spinn er oblig­a­torisk. Men bare èt, må vite.

Nyhetene til tross, de gam­le favorit­tene lever i beste vel­gående. Vi har blitt slengt hit og dit, rul­let på hodet, din­glet i løse lufta, vært vek­tløse x antall ganger og… og… og fremde­les ikke fått prøvd alt Fårup har å by på. Plan­legg gjerne to dager her inne

- ungene vil takke deg.

Og hvor­dan gikk det med (de ikke lenger like små) bar­na på 15 og 23? De synes fremde­les Fårup var midt i blinken.

__________________________________________________________________
Dis­claimer: Denne serien på 10  blog­g­poster er spon­set av Col­or Line. Les mer her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *