I Need Vitamine Sea

Vi lik­er å reise, men hater å pakke. Selv om pakke­lis­tene er på plass en uke i forveien, blir det som regel en sen kveld før av-reise. Med fire timers søvn var vi allikev­el klar for avreise fredag 0600. Det var merke­lig stille i bilen på veien sørover mot Larvik.

Him­me­len var skyfri, van­net blikkstille og buf­féen full av

god­sak­er. Det ble en kraftigere frokost enn van­lig, og som alltid måtte det til en soft­is på tam­p­en for å avs­lutte herlighetene.

Per­son­alet har et smil på lur og er opplagte. Det hjelper på opplevelsen til oss reisende!

Pap­pa, jeg lover at jeg aldri skal bli sånn shopping-gæærn”.

Ordene tilhørte Han­na (10). 5 år etter de berømte ord var hold­nin­gen en annen, og med 3 stem­mers overvekt i fam­i­lien bar det på shop­ping i Tax-free butikken.

Hva er egentlig kor­rekt oppførsel for en mann i parfymeavdelin­gen? Hva gjør egentlig en fisk på land, mon tro? Jeg sprel­let ikke for mye, men så nok sånn passe for­t­apt ut. Holde på han­dlekur­ven kunne jeg da i det minste.

Om jeg ikke var mye til hjelp i parfymeavdelin­gen, kunne da bet­jenin­gen sitt fag.

Etter en fin seilas i som­mervær tok vi lan­de­veien fatt. Vi har vært i dette flate, fine lan­det før, men stedet vi skulle kalle hjem for en helg var nytt for oss.

Med adressen plot­tet inn i GPS ‘en tok det en snau halv­time før vi så en totem­pæl reise seg mot him­me­len. Vi hadde ankom­met Skallerup Sea­side Resort.

Når jeg tenker på danske feriesen­tre tenker jeg på en haug små lei­ligheter rundt et resep­sjons­bygg, kan­skje en fot­ball­bane og et bade­bas­seng med plass til en småbarns­fam­i­lie eller to. Per­fekt for å sove, for så å oppleve ‑alt annet- Dan­mark har å by på. Skallerup skulle parkere den opp­fat­nin­gen lengst inne i min egen skammekrok.

__________________________________________________________________
Dis­claimer: Denne serien på 10  blog­g­poster er spon­set av Col­or Line. Les mer her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *