Category Archives: Sponset

Disclaimer

I 2012 arrangerte Col­or line en konkur­ranse hvor vin­neren ville få være reis­ere­porter en helg i Dan­mark.  Pre­mien inklud­erte reise og opphold, samt inngang til Fårup Sommerland.

Jeg var så heldig å få vinne, og etter turen pub­lis­erte jeg en reise­beretning og en liten videosnutt.

Tre år senere var bidraget mitt fremde­les ikke glemt i Col­or Lines kor­ri­dor­er, og jeg ble spurt om jeg jeg kunne ta en ny tur på samme pre­miss­er, mot at jeg skriv­er om egne opplevelser og opp­fat­ninger av reisemålet.

Det du leser nå er resul­tatet fra denne turen. Col­or Line har ikke redi­gert innhold­et i eller bilde­ma­te­ri­ale på noen måte.

Turen har resul­tert i dise 10 postene: