Takk for turen!

Med noen ekstra mil å kjøre for å levere eld­ste­mann, hente en hund og så karre oss hje­mover ble det en sen natt. Men hva gjør vel det. Vi hadde en fan­tastisk helg. Og vi vil tilbake! Vi takker Col­or Line for trygg trans­port over opprørt hav. Vi takker, Jon­na, Bri­an, Louise og resten av teamet på Skallerup for å ha gitt oss et nytt favorittst­ed i Dan­mark. Et sted som startet som en fly­kningeleir i et anderledes Europa, og som ettertrykke­lig har tatt steget fra nød­hjelp til nytelse. Vi gled­er oss også til nye 40 år med Fårup. Skulle vi en gang bli beste­forel­dre har vi ferieplanene klare for de kom­mende smårollin­gene. Det er deilig å være i Dan­mark. Uansett hvor du kom­mer fra. __________________________________________________________________ Dis­claimer: Denne serien på 10  blog­g­poster er spon­set av Col­or Line. Les mer her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *