Bølgeskvulp på 9. dekk

Et trøn­der­sk uttrykk sier “Er du ikke fornøyd med været, så vent 5 minutter”

Dan­mark har også et godt utvalg i vær. Dagens meny bød på vind på 20 meter i sekun­det og 3–4 meters bøl­ger. Ypperlig til å la dra­gen få strukket på vin­gene, men mer usikkert om det er ideelt vær for en tur på bøl­jan blå.

Det pep godt i lysmas­tene på Hirtshals havn når vi stilte oss i kø søndag kveld. Reis­esyketablet­ter var fordøyd, så vi var som spei­derne; for­beredt. Vel om bord og på plass til en sen buf­fet med stø kurs for norske far­vann fikk vi kapteinen på høyt­taler­an­legget, og fikk vite at de første timene kunne bli “litt urolige”. Denne beskriv­elsen må være myn­tet på sarte sjel­er. Ja, vi gikk som en gjeng jule­bor­ds­g­jester en tidlig desem­berkveld frem og tilbake, men ikke verre enn at det bare var gøy.

Kirsten, som hadde job­bet i Col­or Line i 11 år, kunne fortelle om verre tur­er med bøl­ger på opp til 12 meter. Jeg tenk­te i mitt stille sinn at Norges mar­itime bran­sje ikke har gått glipp av noe sjø­mannstal­ent i meg. 4 meter er gre­it nok, men tanken på en arbei­d­splass i fast vater var jeg glad for.

I mitt daglige virke er jeg over­rask­ende lite opp­tatt av hellin­gen på kon­torgul­vet, ei heller hvor høyt skum­sprøyten uten­for vin­duene rekker.

I buf­feten på 8. dekk på Super­speed kom det noen over­rask­ende hyl fra nabobor­det første gang baugskum­met slo godt over panora­mavin­duene og opp over 9. dekk. Det løs­net opp stemnin­gen blant land­krabbene betrak­telig, og vi ble sit­tende og bivåne naturkreftene uten­for en stund før døsigheten tok over.

__________________________________________________________________
Dis­claimer: Denne serien på 10  blog­g­poster er spon­set av Col­or Line. Les mer her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *