I det kreative hjørnet

Da jeg først traff Mar­i­anne for 18 år siden vet jeg ikke helt hva hun falt for. Men jeg ved­der på at jeg var den første man­nen hun hadde møtt som hadde boden full av form­ing­sut­styr. Ikke at jeg er så for­bas­ket kreativ, ei heller nevenyt­tig. Men en for­tid i form­ings­bran­sjen har sine konsekvenser.

Utenom øvelse i hvor­dan lage gips­masker på en hel 3‑klasse i slen­gen, fikk jeg et innblikk i danskenes forhold til form­ing og kreativitet i skolen. De lå langt foran oss da som nå. Så også på Skallerup.

I til­legg til et stort leke­land, kla­tresta­tiv­er, og lekeap­pa­rater ute, minigolf og fot­ball­bil­jard, har Skallerup en egen velut­styrt form­ingsavdel­ing. Fris­ter det å bake litt, lage dine egne T‑skjorter eller per­lesmykker? Ikke noe problem.

Vi bestemte oss for å lage god­teri. Her er det gre­it for de min­ste å ha med en vok­sen — råma­te­ri­alet, en sukkerb­land­ing, er 160grader varmt. Men det kjøl­ner fort, og trengs et par ivrige hen­der for å bli ekstra godt. Og godt ble det. En uke etter turen nøt vi vårt siste stykke egen­pro­duserte godteri.

Etter at godteposen var fylt opp (og tømt bare bitte litt), bega vi oss inn i glasskun­st-rom­met. Med stedets glassovn­er kan du lage din egen glasskun­st, og få den brent etter­på. Det tar dog 24 timer å brenne, så legg dette til en av de første dagene slik at du kan få med kun­stver­ket før du reis­er hjem.

Når du er på Team Aktiv, kom­mer du garan­tert bor­ti skil­pad­dene som går løst inne på området. De er mye raskere til bens enn hva jeg trodde skil­pad­der kunne være, men kan slite litt om de kom­mer seg innun­der en sta­bel stoler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *