Forventninger

De fleste er vant til å sette seg på et fly for å få litt syden-stemn­ing. Jeg set­ter meg på en båt, til en mer kortreist syden­des­ti­nasjon med lange sand­stren­der, god mat og hyggelig lokalbefolkning.

En som­mer bom­met vi stygt på ferieplan­leg­gin­gen. Vi besøk­te en av de store norske fam­i­lieat­trak­sjonene etter å ha vært i Dan­mark først. Danskene hadde impon­ert med ser­vice, god og rimelig mat og ryd­dighet over­alt. På vår hjem­lige are­na sto som­mervikarene og fik­let med mobil­tele­fonene sine, mer inter­essert i sist ankomne sms enn kun­dene. Mat­en var kjedelig, platt og smak­løs. Vi er glad for at det finnes noe å ta seg til i Norge også, men gjør ikke samme bom­mert igjen.

Noen tror Dan­mark er mest for barne­fam­i­li­er med sine lekepark­er og Legoland. For å teste denne hypote­sen tok vi med et litt mer vok­sent reise­følge. Reise­føl­get denne gan­gen var Geir, Mar­i­anne og bar­na Han­na (15) og Maja (23).

Det har blitt en vare å surfe på nettst­e­dene til reisemå­lene vi har i kikkerten, og etter hvert også sjekke app-butikken på tele­fo­nen for å se om noen til alt over­mål har laget en app som kan gjøre ferien enda bedre. Både Fårup som­mer­land og feriesen­teret vi skulle bo på hadde apper — det byg­ger også for­vent­ninger. Noen har tenkt på ner­den i meg, så bra!

__________________________________________________________________
Dis­claimer: Denne serien på 10  blog­g­poster er spon­set av Col­or Line. Les mer her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *